Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.

 Britta Schölin Konsultation |  Bondgårdsgatan 14 E  |  692 34 Kumla  |  Tel: 019-56 00 41  |  Mobil: 070-560 13 78  |  Fax: 019-56 04 00

 
 Innehåll

Startsida


Tjänster

Erfarenheter

Samarbetspartners

Länkar

Kontakt
 

Länkar

Allmänna Arvsfonden

 

Barnens rätt i Samhället

 

Barnombudsmannen

 

Brottsförebyggande rådet

 

Diskrimineringsombudsmannen

 

Forum för Familjevård

 

Handikappförbundens samarbetsorgan

 

Jämställdhetsombudsmannen

 

Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning

 

Psykosocialt forum

 

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

 

Socialstyrelsen

 

Statens Institutionsstyrelse

 

Sveriges regering

 

Sveriges riksdag

 

Familjehemmens Unga Röster (FUR)

 

Sveriges Kommuner och Landsting

 

FAS Föreningen

 

Familjehemmens Riksförbund

 

Föreningen "Kontaktforum"

 

Skyddsvärnet i Stockholm

 

 

Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.