Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.

 Britta Schölin Konsultation |  Bondgårdsgatan 14 E  |  692 34 Kumla  |  Tel: 019-56 00 41  |  Mobil: 070-560 13 78  |  Fax: 019-56 04 00

 
 Innehåll

Startsida


Tjänster

Erfarenheter

Samarbetspartners

Länkar

Kontakt
 

Välkommen till Britta Schölin Konsultation

 

Vi erbjuder konsulthjälp till kommunernas individ-

och familjeomsorg, privata familjevårdsenheter/

organisationer och organisationer som arbetar med

biståndsverksamhet. Läs mer

 

Vi erbjuder även hjälp med utbildning/projektarbete

till kommunernas individ- och familjeomsorg, skola och barnomsorg, organisationer som arbetar med bistånds-

verksamhet och övriga kommunala verksamheter och organisationer.  Läs mer

 

 

"Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med intentionerna i FN:s barnkonvention, riktlinjer och föreskrifter i socialtjänstlagen och LVU, socialtjänstförordningens stadgar inom socialtjänstområdet..." säger Britta Schölin i sin affärsplan. Läs hela planen här -->

 

 

 

 

Aktuellt

 


BS Konsultation är sedan den 31 mars 2009 medlem i RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård.

 

Behöver Din kommun utbildning eller föreläsning inom området familjehem, kontaktfamiljer, socialsekreterare, familjehemssekreterare, förtroendevalda mfl? Vi anpassar och skräddarsyr för Er verksamhet/kommun.

Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.